proiect finalist în competiția 5G Online Challenge organizată de Orange

Ce este

City Air este un program național care își propune să devină cea mai mare mișcare pentru îmbunătățirea calității aerului.

City Air este o soluție IoT concepută pentru a colecta informații și date de la mai mulți senzori instalați în școlile din apropiere.
Programul dorește să fie o platformă și un model pentru generarea de politici publice, care vizează – colectarea și interpretarea datelor + generarea de politici publice locale și naționale.

O mișcare pentru un aer mai curat în școli, o viață mai sigură și mai ales, o mișcare care vizează generarea unor politici mai bune, pentru a determina toți decidenții să ia măsuri pentru a reduce impactul poluării și pentru a oferi un mediu mai sigur.

Ce face City Air

Programul își propune să ofere un aer mai sigur și mai curat școlilor din România.

Numeroase studii au arătat o legătură directă între calitatea aerului și rezultatele de performanță obținute de studenți / cărturari. Cu cât poluarea este mai mare, cu atât rezultatele cunoștințelor sunt mai puțin productive. Programul City Air va contribui la furnizarea unor rezultate mai bune la învățare pentru toți copiii, dar mult mai important, va contribui la crearea unor politici puternice pentru îmbunătățirea calității aerului interior.

Cine sunt beneficiarii programului City Air

Elevii și studenții sunt beneficiarii direcți, profesorii, personalul școlii, toți cei implicați în procesul de educație din acea zonă.

Ca beneficiari secundari sunt părinții și comunitatea în sine.

Ne propunem ca în următorii 3 ani, alături de partenerii noștri, să înscriem cel puțin 40% din școlile din România în program.

Inițiatorul și coordonatorul programului City Air este Asociația Română Smart City, împreună cu partenerii săi din universități, institute de cercetare, companii private și reprezentanții comunităților.

Obiectivele programului

City Air vizează 3 direcții majore:

1. Infrastructură
Crearea infrastructurii capabile să măsoare calitatea aerului în școli.

2. Interpretare date
Pentru a analiza, interpreta și înțelege datele colectate pe o perioadă de timp.

3. Politici publici – decizii locale și naționale
Conștientizarea și generarea de politici publice durabile.

Pentru a determina părțile responsabile să ia măsuri importante în vederea actualizării, să inițieze modificări legislative, în funcție de rezultatele măsurate și de soluțiile oferite de corpul nostru de experți. Rezultatul va fi o legislație nouă, cu măsuri concrete pentru atenuarea impactului poluării aerului în școli.