Metodologie

City Air – metodologie, informații despre legislație, metodologie, indicatori și interpretare

Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările ulterioare, ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și Directiva 2015/1480 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și
ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

Deși rețelele independente de monitorizare a calității aerului NU sunt luate în calcul ca posibil reper asupra calității aerului de către autoritățile statului și pentru a ne apropia cât se poate de mult de procedura ”oficial acceptată”, indicele CityAir este calculat raportându-se la legislația națională și europeană.

Cele mai multe referiri vor fi către legislația națională, europeană precum și surse oficiale ale statului român. Totuși, pentru a înțelege fenomenul la nivel global veți găsi referiri oficiale și la sistemele de monitorizare a calității aerului din SUA, Canada, etc.

Grila de interpretare a indicelui specific conform calitateaer.ro
Grila de interpretare a indicelui specific conform calitateaer.ro

Indicele specific de calitatea aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați: 

  1. Particule in suspensie < 2.5 μm (PM2.5)
  2. Particule in suspensie < 10 μm (PM10)

Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie < 2.5 μm (PM2.5)

Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie < 2.5 µm se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru particule in suspensie PM 2.5 (µg/m3)Indice specific
0-101
10-202
20-25
3
25-50
4
50-75
5
75-8006

Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie < 10 µm se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru particule in suspensie PM 2.5 (µg/m3)Indice specific
0-201
20-402
40-50
3
50-100
4
100-150
5
150-12006

Particulele în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid.

Surse naturale:
erupții vulcanice, eroziunea rocilor furtuni de nisip și dispersia polenului.

Surse antropice:
activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsă de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora cât și datorită arderilor incomplete.

Efecte asupra sănătăţii populaţiei
Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte. O problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri, care trec prin nas și gât şi pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicări.
Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii.
Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer, și în consecință mai mulți poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil.
Poluarea cu pulberi înrăutăţeşte simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii.
Expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de pulberi poate cauza cancer și moartea prematură.

sursa: calitateaer.ro

Norme conform legii nr. 104/2011

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Particule în suspensie – PM10
Valori limită50 ug/m3 – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătăţii umane
40 ug/m3 – valoarea limită anuală pentru protecția sănătăţii umane
LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Particule în suspensie – PM2,5
Valoare tintă25 ug/m3 – valoarea-tintă anuală
Valori limită25 ug/m3 – valoarea limită anuală care trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2015
20 ug/m3 – valoarea limită anuală care trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2020

Indicele specific de calitate a aerului
În România (calitateaer.ro) se foloseşte un indice sintetic al calităţii aerului. Indicele specific de calitatea aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru următorii poluanţi monitorizaţi la nivel naţional: SO2, NO2, O3, CO, PM10.
Indicele general se stabileşte pentru fiecare staţie de monitorizare ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţior monitorizaţi.

Indice specificDomeniu de concentraţii (µg/m3)

SO2

Dioxid de sulf

NO2

Dioxid de azot

O3

Ozon

CO

Monoxid de carbon

Particule in suspensie
10-49,(9)0-49,(9)0-39,(9)0-2,(9)0-9,(9)
250-74,(9)50-99,(9)40-79,(9)3-4,(9)10-19,(9)
375-124,(9)100-139,(9)80-119,(9)5-6,(9)20-29,(9)
4125-349,(9)140-199,(9)120-179,(9)7-9,(9)30-49,(9)
5350-499,(9)200-399,(9)180-239,(9)10-14,(9)50-99,(9)
6>500>400>240>15>100

Valorile indicilor variază între 0 şi 6, astfel:

1 bun
2 acceptabil
3 moderat
4 rău
5 foarte rău
6 extrem de rău

Indicele global de calitate a aerului în Franța CAQI – Indicele de calitate a aerului în Franța se determină pe baza concentrațiilor noxelor CO, NO2, O3, SO2, PM2,5 și PM10. Informații suplimentare despre metodologia CAQI aici

Nivel de poluare IntervalNO2PM10O3PM2.5COSO2
1 h24 h 1 h24 h  
Foarte ridicat>100>400>180>100>240>110>60>20000>500
Ridicat75-100200-40090-18050-100180-24055-11030-6010000-20000350-500
Mediu50-75100-20050-9030-50120-18030-5520-307500-10000100-350
Scăzut25-5050-10025-5015-3060-12015-3010-205000-750050-100
Foarte scăzut<25<50<25<15<60<15<10<5000<50